Polityka prywatności

Drivers' Club Company uważnie dba o ochronę Twoich danych osobowych.Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych wprowadzonym w życie w dniu 25 maja 2018 r., informujemy Cię o sposobach gromadzenia Twoich danych osobowych i Twoich prawach w tym zakresie.

Dane osobowe

Natura zebranych danych osobowych

Gromadzimy dane osobowe za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.Informacje zawarte w nich (e-mail, załączony dokument, wiadomość) są przeznaczone dla usług odbiorców wiadomości wyłącznie w celu odpowiedzi na żądanie.

Odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych

Odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest Pan Cailloce, delegat ds. ochrony danych (DPO).

Cele gromadzenia danych osobowych

Państwa dane są gromadzone, z Państwa zgody, w celu realizacji celów administracyjnych (porządek, fakturowanie, śledzenie zamówienia, rachunkowość klienta).

Środki gromadzenia danych

Czym jest cookie?

Podczas Twoich wizyt na naszej stronie, pliki cookie mogą być automatycznie zainstalowane na Twoim terminalu (komputer, tablet, smartfon), pod warunkiem, że wybierzesz.Plik cookie to niewielki plik, który identyfikuje Twój terminal i rejestruje informacje dotyczące przeglądania witryny.Zebrane w ten sposób dane ułatwiają dalszą nawigację na tej samej stronie i umożliwiają różne środki odwiedzania.Plik cookie nie umożliwia ani identyfikacji ani śledzenia przeglądania na innych stronach internetowych.

Akceptacja plików cookie nie jest obowiązkowa.Możesz sprzeciwić się plikom cookie poprzez ustawienie przeglądarki lub kliknięcie „odrzucić” w pasku cookie znajdującym się na naszej stronie.Jednak odmowa zainstalowania pliku cookie może czasami spowodować niemożność dostępu do niektórych usług.Aby zablokować instalację plików cookie z przeglądarki, prosimy o przestrzeganie następujących instrukcji:

• W przeglądarce Internet Explorer: Narzędzie > Opcje Internetu.Kliknij pozycję Prywatność i wybierz pozycję Blokuj wszystkie pliki cookie.

• W Mozilla Firefox: Menu > Blokowanie treści > Personalizacja.Wybierz pole Cookies i wybierz wszystkie pliki cookies osób trzecich.

• W Google Chrome: Menu > Ustawienia > Zaawansowane Ustawienia > Ustawienia zawartości > Cookies.Wyłącz opcję Pozwól witrynom rejestrować i czytać dane o plikach cookie.

• W Safari: Menu > Preferencje.Kliknij pozycję Prywatność, wybierz pozycję Blokuj wszystkie pliki cookie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i sposobu ich zarządzania, zalecamy odwiedzenie strony www.youronlinechoices.com, opracowanej przez EDAA (European Interactive Digital Advertising Alliance).

Cookies Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy ruchu dostarczanej przez Google.Google Analytics wykorzystuje wyżej wymienione pliki cookie.Dane generowane przez pliki cookie dotyczące przeglądania naszej witryny będą przekazywane i przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych.Google wykorzystuje te informacje w celu oceny Twojej korzystania z witryny, sporządzania raportów dotyczących naszej działalności i świadczenia innych usług związanych z działalnością witryny i korzystaniem z Internetu.

Te pliki cookie są przechowywane przez okres ograniczony do 14 miesięcy.

Możesz sprzeciwić się plikom cookie, wyłączając ich korzystanie za pośrednictwem ustawień przeglądarki.

Cookies sieci społecznościowych

Witryna Drivers' Club Company opiera się na niektórych usługach oferowanych przez strony internetowe stron trzecich.W szczególności dotyczy:

– przyciski subskrypcji (Facebook, Instagram, Pinterest)

Funkcje te korzystają z plików cookie osób trzecich bezpośrednio złożonych przez te usługi.

Przechowywanie i ochrona Twoich danych

Zachowanie danych

Przechowywane są w back office strony internetowej.Dane są przechowywane przez 36 miesięcy od ostatniego kontaktu z Drivers' Club Company.

Bezpieczeństwo

Dane są dostępne tylko dla pana Cailloce.

Przekazywanie danych

Żadne dane osobowe nie są publikowane bez Państwa wiedzy, wymieniane, przekazywane, przekazywane lub sprzedawane na dowolnym medium osobom trzecim.Tylko hipoteza zakupu witryny i jej praw pozwoli przekazać te informacje potencjalnemu nabywcy, który z kolei będzie zobowiązany do zachowania i ochrony danych.

Prawo dostępu, naprawy i usunięcia

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych wprowadzonym w życie w dniu 25 maja 2018 r. masz prawo dostępu, naprawy i usunięcia zebranych danych osobowych.Aby to wykonać, skontaktuj się z naszą prośbą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty, wraz z kopią dokumentu tożsamości z podpisem właściciela części, na następujący adres:

Drivers' Club Spółka
28 ulica Xavier Bichat
72000 Le Mans

Twój wniosek zostanie rozpatrywany w ciągu 24 godzin.