Klub Kierowców Spółka od 01.04.2020r

Niniejsze Warunki regulują sprzedaż na stronie internetowej firmy Drivers' Club (https://www.driversclubcompany.com) opublikowane przez firmę Drivers' Club Company, SASU z kapitałem 5000 EUR, której siedziba znajduje się pod adresem 28 rue Xavier Bichat 72000 LE MANS we Francji, zarejestrowana w rejestrze handlowym i spółek Le Mans pod numerem 877 866 483 VAT 88 877 866 483 FR.

Internauta ma możliwość wejścia na stronę Ogólnych Warunków Sprzedaży (OWG) z serwisuwww.driversclubcompany.com. Z niniejszymi ogólnymi warunkami sprzedaży można zapoznać się bez ograniczeń, a internauta ma możliwość ich swobodnego wydrukowania.

Każde zamówienie na stroniewww.driversclubcompany.comOznacza akceptację naszych ogólnych warunków sprzedaży. Żadna z klauzul dotyczących ogólnych warunków zakupu, formularzy zamówień, korespondencji i innych dokumentów, które do nas docierają, nie może zatem od niej odbiegać.

Niniejsze warunki mają zastosowanie z wyłączeniem wszystkich innych warunków.

 

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Produkty oferowane przez firmę Drivers' Club są produktami zaprojektowanymi i opracowanymi dla tej marki.
Fotografie i wizualizacje produktów firmy Drivers' Club najdokładniej ilustrują przesłane produkty. Firma Drivers' Club nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszone różnice kolorystyczne między cyfrowym obrazem a samym produktem, ponieważ obrazy są tworzone na skalibrowanych monitorach komputerowych, a różnice mogą być zauważalne w zależności od monitorów używanych przez użytkowników.

Firma Drivers Club zastrzega sobie prawo do zmiany szczegółów kart produktów, ilości, zdjęć oraz cen produktów prezentowanych na stroniewww.driversclubcompany.com.

 

DOSTĘPNOŚĆ I WYKONANIE

Produkty oferowane w serwisie są dostępne w granicach dostępnych stanów magazynowych, chyba że wskazano inaczej. W przypadku braku towaru lub odroczenia terminu dostawy klient zostanie poinformowany o terminie dostawy w ciągu 72 godzin roboczych od otrzymania zamówienia e-mailem, telefonicznie lub pocztą. W takim przypadku Klient może następnie anulować lub zmodyfikować swoje zamówienie.

 • „Wyprzedany”: oznacza, że niestety produktu zdecydowanie nie ma w magazynie i dlatego nie można go dostarczyć. Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta za pomocą formularza kontaktowego lub telefonicznie pod numerem 06 60 38 40 12 (lub +33 6.603.840.12 z zagranicy).
 • Masz wtedy dwie możliwości: albo dokonaj drugiego wyboru, aby wymienić wyczerpany produkt, albo nie życz sobie produktu zastępczego. W tym drugim przypadku masz kredyt odpowiadający wartości wyprzedanych artykułów, który zostanie odliczony od następnego zamówienia lub możesz po prostu poprosić nas o zwrot pieniędzy.

Firma Drivers' Club nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rozbieżności między wirtualnymi towarami wyświetlanymi na jej stronie internetowejwww.driversclubcompany.comI faktyczny stan magazynowy firmy.

 

CENY.

Ceny produktów:

W przypadku krajów docelowych niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT w strefie Unii Europejskiej cena bez podatku zostanie potwierdzona podczas składania zamówienia po wskazaniu miejsca docelowego. Odbiorca będzie odpowiedzialny za uiszczenie obowiązujących podatków, takich jak cło lub lokalny podatek VAT, których mogą zażądać od Ciebie władze lokalne.

Cena mająca zastosowanie do zamówionego produktu jest ceną widniejącą na tej stronie w dniu zamówienia danego produktu (produktów).

Nasze ceny są wyświetlane wraz z podatkiem VAT naliczonym z naszego magazynu. Wysyłka jest realizowana przez Mondial Relay i La Poste Colissimo. Ponosimy część kosztów wysyłki i pakowania i prosimy naszych klientów o wniesienie stałego udziału w tych kosztach. Opłata ta różni się w zależności od sposobu dostawy, usługodawcy i kraju dostawy.

Firma Drivers' Club zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia i może podlegać zmianom warunków nałożonych przez naszych dostawców, na które firma nie ma wpływu.

Rozumie się, że firma zachowuje pełną i wyłączną własność sprzedawanych produktów do momentu całkowitej zapłaty ich ceny.

 

ZAMÓWIENIE

Klienci, którzy chcą złożyć zamówienie na naszej stroniewww.driversclubcompany.comMoże to zrobić, wybierając jeden lub więcej produktów, które zostaną automatycznie dodane do ich koszyka. Klient ma możliwość połączenia się z kontem użytkownika, które założy przed lub w momencie składania zamówienia. Aby plik klienta został zweryfikowany, konieczne jest jak najdokładniejsze wypełnienie wszystkich proponowanych pól.

Osoby niepełnoletnie nie mają zdolności do zawierania umów, a wszelkie gromadzenie danych musi odbywać się za zgodą władzy rodzicielskiej, która może sprzeciwić się ich przechowywaniu i/lub przekazywaniu osobom trzecim.

 

Proces zamówienia

Klient ma możliwość złożenia zamówienia poprzez dodanie jednego lub kilku produktów do swojego wirtualnego koszyka. W trakcie dodawania produktów Klient ma możliwość kontynuowania zakupów lub złożenia zamówienia. W tym kolejnym kroku klient jest proszony o zalogowanie się, jeśli ma konto klienta, lub o zarejestrowanie swoich danych osobowych podczas tworzenia konta użytkownika.


Klient upewni się, że wybrane produkty są zgodne z oczekiwaniami, co do kształtu, koloru i rozmiaru.
Kupujący może następnie wybrać metodę płatności. Strona internetowawww.driversclubcompany.comOferuje kilka metod płatności: kartą kredytową, PayPal lub przelewem bankowym. Należy pamiętać, że korzystanie z płatności przelewem bankowym wydłuża czas przetwarzania

 

Przygotowanie zamówienia

Kiedy klient złożył zamówienie na stroniewww.driverclubcompany.comFirma Drivers' Club dołoży wszelkich starań, aby zamówienie zostało zrealizowane w jak najkrótszym czasie.

Zamówienia przygotowywane są od poniedziałku do piątku, w godzinach porannych, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Wszystkie zamówienia złożone po godzinie 11:00 będą realizowane następnego dnia. W przypadku zatwierdzenia zamówienia w piątek po godzinie 11:00, zostanie ono zrealizowane w następny poniedziałek (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

W przypadku jakichkolwiek problemów podczas przygotowywania zamówienia zobowiązujemy się do jak najszybszego kontaktu z kupującym w celu powiadomienia go (błąd magazynowy, brak itp.).

 

ZASADY PŁATNOŚCI

Firma Drivers' Club jest wyposażona w system bezpieczeństwa płatności SSL (Secure Socket Layer), co oznacza, że numer Twojej karty kredytowej oraz Twoje zamówienie są strefami zaszyfrowanymi i nigdy nie krążą w sieci niezaszyfrowane. W ten sposób zachowana jest ich poufność.


Każde zamówienie złożone na stronie Driversclubcompany.com jest płatne w momencie złożenia zamówienia.

Informacje związane z zamówieniem i numerem karty kredytowej nie krążą w Internecie w sposób jednoznaczny.

 • Numer karty kredytowej nie jest drukowany na żadnym papierze, fakturze, pokwitowaniu ani innym wykazie
 • Sprzedawca nie zna numerów kart
 • W żadnym wypadku numery kart nie są zatrzymywane po przesłaniu ich do banku handlowca.

W związku z tym nikt nie ma dostępu, ani w formie elektronicznej, ani drukowanej, do danych kart bankowych kupujących.

Płatność przelewem: Instrukcje dotyczące wysłania przelewu są wyświetlane, a także znajdziesz je w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Twoje zamówienie zostanie do Ciebie wysłane po potwierdzeniu otrzymania przelewu.

 

ZMIANA ZAMÓWIENIA

Klient ma możliwość modyfikacji swojego zamówienia, o ile nie weszło ono w status przygotowania lub wysyłki. Aby zmodyfikować zamówienie, Klient musi poinformować o tym fakcie obsługę klienta drogą mailową, podać adres e-mail lub skorzystać z formularza znajdującego się na stronie kontaktowej. Niezbędne jest podanie nazwy i numeru zamówienia oraz części, której dotyczy modyfikacja.

Firma Drivers' Club zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia modyfikacji w przypadku braku towaru na magazynie. W takim przypadku zwrócimy pieniądze za zamówienie lub zaproponujemy utworzenie noty kredytowej na kwotę zamówienia, która będzie używana wyłącznie na stroniewww.driversclubcompany.com

 

OBSŁUGA KLIENTA

Obsługa klienta dedykowana dla strony internetowej odpowie Ci e-mailem za pomocą formularza kontaktowego. Nasz dział obsługi klienta dokłada wszelkich starań, aby odpowiedzieć tak szybko, jak to możliwe.

 

DOSTAWA I PRZENIESIENIE RYZYKA

Dostawa

Produkty są dostarczane pod adres wskazany przez klienta. Firma Drivers' Club w żadnym momencie nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności w przypadku podania przez klienta nieprawidłowego adresu dostawy. Różne koszty związane z nowym adresem będą w całości ponoszone przez klienta.

Koszty wysyłki i czas dostawy dotyczą zamówień złożonych na stroniewww.driversclubcompany.comSą bezpośrednio powiązane z obszarem geograficznym, do którego należy wybrany przez klienta adres docelowy dostawy.

Przewoźnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dostawę, żadne odszkodowanie ani zwrot kosztów nie przysługuje w przypadku opóźnienia, błędu, utraty lub uszkodzenia związanego z dostawą. Firma Drivers' Club nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z dostawą i transportem towaru.

W przypadku, gdy klient złoży zamówienie na naszej stronie w piątek, jego zamówienie zostanie do niego wysłane od następnego poniedziałku. W sobotę nie ma możliwości dostawy.

 

Klient ma wybór między kilkoma dostawcami wymienionymi na naszej stronie, aby zapewnić dostawę jego zamówienia. Tylko klient może wybrać żądanego usługodawcę. Dostawy we Francji kontynentalnej są realizowane przez Mondial Relay lub pocztę (colissimo).

Wszelkie dodatkowe koszty związane z przesyłką, w przypadku reprezentacji paczki, obciążają w całości Klienta.
W przypadku wyboru przez Klienta dostawy Modial Relay, Klient będzie miał 7 dni kalendarzowych na odbiór przesyłki w miejscu dostawy. Wyboru sposobu dostawy oraz miejsca dostawy dokonuje się w momencie składania zamówienia. Jeśli klient nie odbierze przesyłki w wyznaczonym terminie, zostanie ona zwrócona do nas. Firma Drivers' Club zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za ponowne dostarczenie przesyłki, jeśli klient zażąda tej usługi.

 

Przeniesienie ryzyka

Przejście własności produktów na klienta następuje w dniu pełnej zapłaty ceny. Przejście ryzyka następuje z chwilą wydania produktów klientowi.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków, klient musi odmówić przyjęcia przesyłki i wskazać przyczyny odmowy na dowodzie dostawy, aw przypadku braku na fakturze (zwykła wzmianka „z zastrzeżeniami” jest niewystarczająca). Następnie musisz wysłać do przewoźnika uzasadniony protest listem poleconym w ciągu trzech dni, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, i poinformować firmę Drivers' Club Company o tym procesie. Tę samą procedurę można zastosować, jeśli uszkodzenie zostało wykryte dopiero po otwarciu opakowania.

W przypadku niezgodności dostarczonego produktu(ów) sprzedawca zobowiązuje się do jak najszybszego zwrotu kosztów lub wymiany produktu(ów) swojemu klientowi, jeżeli jest to błąd po stronie firmy Drivers' Club.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Drivers' Club Company, wydawca serwisuwww.driversclubcompany.comNie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z serwisuwww.driversclubcompany.comLub sieci internetowej, takich jak utrata danych, jakakolwiek forma włamania powodująca lub nie szkodę, wirusy lub inne problemy pozostające poza jej kontrolą.


Firma nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności, jeśli witryna nie jest już dostępna.

 

GWARANCJE

Wymiana lub zwrot

Zgodnie z artykułem L.121-21 Kodeksu Konsumenckiego konsument ma czternaście dni na skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy bez konieczności uzasadniania przyczyn lub płacenia kar, z wyjątkiem ewentualnych kosztów zwrotu. Aby skorzystać z tego prawa, klient musi wyraźnie powiadomić o swoim zamiarze za pomocą jednego z poniższych sposobów:

 • E-mailem za pomocą strony kontaktowej serwisu
 • Pocztą: Drivers’ Club Company 22 zone de Kerran 56470 SAINT PHILIBERT FRANCE.

Jeśli artykuł nie jest w pełni zadowolony lub jeśli rozmiar Ci nie odpowiada, po prostu odeślij go do nas w ciągu czternastu dni od otrzymania i wcześniej skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta pod adresem 22 zone de kerran 56470 SAINT PHILIBERT FRANCJA Koszty zwrotu związane z za transport danego produktu(ów) odpowiada wyłącznie klient.

Przedmiot do wymiany musi zostać zwrócony do nas nowy i nieprany, w oryginalnym opakowaniu i z metkami. Zalecamy zwrot tego artykułu przesyłką poleconą (według stawki odpowiadającej wartości przesyłki). Jeśli produkt zostanie zwrócony wyprany, bez metek lub oryginalnego opakowania, odmówimy wymiany lub zwrotu pieniędzy za produkt(y).

Ze względu na brak możliwości odsprzedaży, produkty tzw. „spersonalizowane” (umieszczenie numeru i/lub imienia z tyłu odzieży, umieszczenie naszywki zgrzewanej itp.) nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

W przypadku każdego zamówienia, w przypadku którego klient formalnie informuje o wycofaniu, firma zobowiązuje się do zwrotu kwot zapłaconych przez klienta w okresie krótszym lub równym piętnastu dniom od otrzymania produktu w firmie

W przypadku każdego zwróconego przedmiotu, za który zapłaciłeś, obowiązują następujące warunki:

 • Paczka została zwrócona nieotwarta: zwrot kosztów przesyłki i ewentualne koszty przesyłki.
 • Produkt jest zwracany tylko dlatego, że nie jesteś zadowolony: zwrot pieniędzy za produkt. Koszty wysyłki i zwrotu ponosi klient.
 • Produkt jest zwracany z powodu, za który odpowiada firma Drivers' Club: zwrot produktu, koszty wysyłki i ewentualne zwroty również ponosi firma.
 • W przypadku zwrotu lub anulowania zostanie ustanowiony kredyt. Niemniej jednak natychmiastowy zwrot kosztów jest możliwy na proste życzenie klienta.

Wnioski o zwrot kosztów za zamówienia opłacone kartą podarunkową można składać wyłącznie w formie noty kredytowej na naszej stronie internetowej

 

CŁA I PODATKI, CŁA

FAKTURA VAT

Regulacje ustala Unia Europejska.

Wysyłka do kraju UE (Unia Europejska)

W przypadku każdej wysyłki na adres rozliczeniowy:

 • Jeżeli odbiorca podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w kraju docelowym: faktura będzie zwolniona z podatku po weryfikacji numeru identyfikacyjnego
 • Jeśli odbiorca nie jest płatnikiem podatku VAT: faktura zostanie wystawiona z francuskim podatkiem VAT.

W przypadku każdej przesyłki upominkowej opłaconej we Francji:


Faktura zawiera podatek VAT.

Wysyłka poza Unię Europejską

Fakturowanie jest zwolnione z podatków i ceł.

Opłaty celne w miejscu docelowym i ograniczenia importowe: Wszelkie opłaty celne płatne w miejscu docelowym są obowiązkiem odbiorcy Twojej przesyłki.

Prawa te są poza kontrolą firmy Drivers’ Club.

Niniejsza umowa podlega prawu francuskiemu, zarówno w zakresie zasad dotyczących treści, jak i formy. Do kupującego należy zatem sprawdzenie możliwości importu zamówionych produktów w zależności od kraju dostawy.

 

SPRZECZANIE SIĘ

Językiem niniejszej umowy jest język francuski.

W przypadku, gdy klient nie jest rezydentem francuskim, spory dotyczące stosunków handlowych z firmą Drivers' Club będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów francuskich. Postanowienia te nie pozbawiają członków spoza Francji metropolitalnej stosowania zasad przewidzianych w konwencjach międzynarodowych.

Spór

Nasz Dział Obsługi Klienta jest do Twojej dyspozycji, aby jak najlepiej rozwiązać wszelkie spory, które mogą się pojawić i znaleźć polubowne rozwiązanie.

Możesz skontaktować się z nami:

 • pocztą: Drivers’ Club Firma: 22 zone de kerran 56470 SAINT PHILIBERT FRANCJA
 • poprzez nasz formularz kontaktowy.
 • telefonicznie pod numerem 06.60.38.40.12 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-12:00 i 14:00-17:00

Jurysdykcja

Warunki sprzedaży podlegają prawu francuskiemu. Wszelkie spory, które mogą powstać między stronami, dotyczące między innymi ważności, interpretacji, wykonania lub rozwiązania umowy, będą ostatecznie rozstrzygane przez sąd w Le Mans lub jurysdykcję miejsca dostawy.

 

OCHRONA I RODO

Firma Drivers' Club zachowuje dane klientów w związku z prowadzoną przez siebie działalnością w serwisie. Te dane, cyfrowe i fizyczne, dotyczą wyłącznie transakcji, płatności, zamówień, faktur i, w stosownych przypadkach, różnych wymian. Dane te są archiwizowane i przechowywane w możliwie najbezpieczniejszy sposób przez firmę Drivers' Club.

Potwierdzenie zamówienia jest ważne do podpisania i akceptacji operacji przeprowadzanych na stronie.

 

CIASTECZKA

Pliki cookie ustawione na stroniewww.driversclubcompany.comZoptymalizować nawigację i doświadczenie użytkownika. Umożliwiają one np. zapamiętanie loginu i hasła przy ponownym połączeniu się z naszą witryną lub nawet ostatnio przeglądanych artykułów. Pozwalają nam również mierzyć oglądalność strony, ruch, odwiedzane strony, a nawet pochodzenie geograficzne. Te pliki nie zawierają żadnych wirusów.

Zewnętrzni usługodawcy mogą wykorzystywać pliki cookie do identyfikacji zakupionych produktów, przeglądanych stron,...

W każdej chwili użytkownik może usunąć pliki cookies zainstalowane na swoim komputerze. Różne strony internetowe wyjaśniają ten proces.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami baner informuje, że nasza stronawww.driversclubcompany.comZapisuje pliki cookies, masz możliwość zaakceptowania lub odrzucenia tego żądania.

 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Korzystanie z tej usługi internetowejwww.driversclubcompany.comJest zarezerwowany do użytku ściśle osobistego.

Na potrzeby serwisu Firma Drivers Club zastrzega sobie możliwość zbierania danych osobowych dotyczących użytkowników serwisu, w szczególności za pomocą plików „cookies”.

Zgodnie z ustawą nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. każda osoba korzystająca ze stronywww.driversclubcompany.comMoże w każdej chwili skorzystać z prawa dostępu, sprostowania i/lub usunięcia danych, które go dotyczą, na proste żądanie przesłane za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.

Fakt umieszczenia linku hipertekstowego do stronywww.driversclubcompany.comStosowanie techniki zwanej ramkowaniem lub głębokim linkowaniem jest surowo zabronione.

Całkowite lub częściowe powielanie katalogu firmowego Klubu Kierowców jest surowo zabronione.