Zgodnie z postanowieniami art. 6 III-1 ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu do gospodarki cyfrowej, przekazujemy Państwu następujące informacje:

Wydawca

Witryna https://driversclubcompany.com/pl/ (zwana dalej jako " Witryna") jest publikowana przez Drivers' Club Company.

SASU z kapitałem 5 000 €, którego siedziba znajduje się:

Drivers' Club Spółka
28 ulica Xavier Bichat
72000 Le Mans

zarejestrowany w Rejestrze Handlu i Spółek w Mans.
NOWY SERIAL:
877 866 483
Liczba VAT wewnątrz Wspólnoty: FR88877866483

Pocztą: driversclub.company[@]gmail.com
Zimą .06 60 38 40 12

Dyrektor publikacji: Christophe Cailloce
Zarządzanie i pisanie treści jest prowadzone przez Drivers' Club Company.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących funkcjonowania lub korzystania z witryny, serdecznie dziękujemy za wysłanie wniosku przez driversclub.company[@]na gmail.com.

Realizacja i hosting

Tworzenie i hosting strony internetowej jest gwarantowany przez e-declic:

e-declik
27 ulica Dania – Porte Oceane 2
Przestrzeń Ziemi i Morza
56400 Auray
Telefon: 02 97 29 00 60

Opis świadczonych usług

Drivers' Club Company dąży do dostarczania jak najdokładniejszych informacji.Jednak Drivers' Club Company nie ponosi odpowiedzialności za pomyłki, nieprawidłowości i braki w aktualizacji, niezależnie od tego, czy są one spowodowane przez niego, czy przez strony trzecie, które dostarczają mu te informacje.Wszystkie informacje oferowane na stronie są podane jako wskazówki i mogą się zmieniać.

Prawa autorskie i własność intelektualna

Drivers' Club Company jest właścicielem praw własności intelektualnej lub posiada prawa użytkowania wszystkich elementów dostępnych na stronie, w tym tekstów, obrazów, grafiki, logo, ikon, dźwięków, oprogramowania.
Wszelkie odtwarzanie, reprezentowanie, modyfikacja, publikacja, całkowita lub częściowa adaptacja elementów witryny, niezależnie od sposobu lub procedury stosowanej, jest zabronione, z wyjątkiem uprzedniej zgody Dyrektora Publikacji.Wszelkie nieautoryzowane korzystanie z witryny lub jej treści uznaje się za fałszywe i postępuje zgodnie z postanowieniami artykułów L.335-2 i następnych Kodeksu Własności Intelektualnej.

Hiperłącze

Nasza strona zawiera hiperłącze do innych stron.Linki te są udostępniane w sposób wskazujący i nie mogą wiązać się z odpowiedzialnością Dyrektora Publikacji, zarówno pod względem treści, jak i warunków dostępu.